Notowania

MERA: strona spółki
21.06.2019, 10:35

MER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.

Zarząd MERA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Pan Edward Traka, posiadający 5.047.500 akcji uprawniających do 10.095.000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 66,68% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty