Notowania

DIGITAL: strona spółki
24.06.2019, 17:01

DGL Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 r.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 r.:
1. Mariusz Obszański, 2.413.704 akcji/głosów stanowiących 18,99% w ogólnej liczbie głosów oraz 62,73% głosów na tym ZWZ 2. Marek Kamola. 1.434.200 akcji/ akcji głosów stanowiących 11,28% w ogólnej liczbie głosów oraz 37,27% głosów na tym ZWZ.

Inne komunikaty