Notowania

DAMFINW: strona spółki
24.06.2019, 17:46

DIN : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A. w dniu 24.06.2019 r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A., przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.56100 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.56100 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 42,86 % Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Inne komunikaty