Notowania

MILKPOL: strona spółki
25.06.2019, 7:22

MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku:
1) Aleksandra Świerczyńska - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 2.679.963, co stanowiło 46,18% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2019 r. i stanowi 22,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Magdalena Gałwa – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 2.603.307, co stanowiło 44,86% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2019 r. i stanowi 21,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3) Stanisław Strzebiecki - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 520.000, co stanowiło 8,96% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2019 r. i stanowi 4,39%w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku reprezentowanych było łącznie 5.803.270 akcji z ogólnej ich liczby 11.853.500 sztuk, dających łącznie 5.653.270 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 11.853.500.

Inne komunikaty