Notowania

FOR Podpisanie umowy na pudełkowe wydanie Hard West.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż podpisał umowę na pudełkowe wydanie gry Hard West w wersji Nintendo Switch. Gra będzie dostępna w dystrybucji pudełkowej od czwartego kwartału 2019. Umowa umożliwia wydanie gry w wersji pudełkowej na całym świecie
W opinii Zarządu poszerzenie kanałów dystrybucji Spółki o dystrybucję fizyczną może mieć znaczący wpływ na wyniki Spółki w kolejnych latach. W najbliższym czasie Zarząd planuje podpisanie kolejnych umów na dystrybucję fizyczną posiadanych licencji.

Inne komunikaty