Notowania

KOFAMA: strona spółki
25.06.2019, 12:58

KFM Istotne zamówienie

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęła informacja o wyborze przez Spółkę Zarmen sp. z o.o. oferty Emitenta na wykonanie i dostawę uzbrojenia baterii koksowniczej. Wartość zamówienia, spełnia kryterium istotności ze względu na fakt, iż jego wartość przekracza 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Inne komunikaty