Notowania

RELPOL: strona spółki
25.06.2019, 15:03

RLP Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 25.06.2019 roku zapoznał się z treścią zawiadomienia przesłanego przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zmniejszenia udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Relpol.
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przesłało zawiadomienie w imieniu zarządzanego przez siebie funduszem Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ Spółki nastąpiło wskutek zawarcia przez Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 13.06.2019 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki, która została rozliczona w dniu 17.06.2019 r. Przed zmianą zmniejszenia udziałów Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 541.115 akcji Spółki, które stanowiły 5,63% kapitału zakładowego Spółki, co uprawniało do 541.115 głosów na WZ Spółki oraz reprezentowało 5,63% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Relpol. Po zmianie Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada łącznie 475.544 akcje co stanowi 4,95% kapitału zakładowego Relpol S.A. i uprawnia go do wykonywania 475.544 głosów na WZ, co odpowiada 4,95% ogólnej liczby głosów na WZ. BNP Paribas TFI S.A. poinformował również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie w stosunku do akcjonariuszy. A także brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie. Ogólna liczba akcji Spółki i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.609.193.

Inne komunikaty