Notowania

MEDAPP: strona spółki
25.06.2019, 15:48

MDA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Omegia S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 15%.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty