Notowania

EDISON: strona spółki
25.06.2019, 15:49

EDN Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 czerwca 2019 roku do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty