Notowania

POLICE: strona spółki
25.06.2019, 20:06

PCE Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4-11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 25 maja 2019 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym, a także załączone do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i nr 33/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje.html Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-04
PCE Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki
15,00
0,00
2019-07-02
PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.
15,30
-1,31
2019-06-25
PCE Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
13,10
0,00
2019-06-25
PCE Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na VIII kadencję.
13,10
0,00
2019-06-25
PCE Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13,10
0,00
2019-06-24
PCE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza
13,00
+0,77
2019-06-24
PCE Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
13,00
+0,77
2019-06-05
PCE Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14,50
0,00
2019-05-29
PCE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.
14,70
-4,08
2019-05-29
PCE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
14,70
-4,08