Notowania

PULAWY: strona spółki
25.06.2019, 20:09

ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. ― liczba akcji na ZWZ – 18 345 735 ― liczba głosów na ZWZ – 18 345 735 ― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ – 99,97% ― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98% Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-23
ZAP Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
99,00
0,00
2019-07-18
ZAP Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
99,00
+0,20
2019-07-16
ZAP Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102,00
0,00
2019-06-26
ZAP Zatwierdzenie budżetu projektu pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” oraz zwołanie NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A wraz z projektami uchwał .
104,00
-1,92
2019-06-25
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
104,00
-0,96
2019-06-24
ZAP Uchwały podjęte przez ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
104,50
0,00
2019-06-24
ZAP Wypłata dywidendy za 2018 rok.
105,00
-0,48
2019-05-28
ZAP Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.
99,60
+2,41