Notowania

BENEFIT: strona spółki
25.06.2019, 22:12

BFT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:
1) James Van Bergh – 565.432 akcji reprezentujących 565.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 26,76%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –19,78%; 2) Benefit Invest Limited – 316.634 akcji reprezentujących 316.634 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 14,98%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 11.1%; 3) Fundacja Benefit Systems – 245.372 akcji reprezentujących 245.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 11,61%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,6%; 4) Marek Kamola - 245.000 akcji reprezentujących 245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 11,6%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –8,6%; 5) Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny - 240.000 akcji reprezentujących 240.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 11,36%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –8,4%; 6) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 162.000 akcji reprezentujących 162.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 7,66%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,66%. 7) Trimark Europlus Fund – 131.174 akcji reprezentujących 131.174 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. – 6,2%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 4,6%.

Inne komunikaty