Notowania

KETY: strona spółki
26.06.2019, 13:28

KTY Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za drugi kw. 2019 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe drugiego kwartału 2019 r.
Drugi kwartał okazał się jeszcze lepszy niż pierwsze trzy miesiące roku, a nawet lepszy od analogicznego kwartału 2018 roku, w którym Grupa osiągnęła znakomite wyniki. Pomimo znaczącego spadku cen aluminium wszystkie segmenty Grupy Kapitałowej osiągnęły wzrost przychodów ze sprzedaży. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych szacunkowy wzrost przychodów wyniósł 2%, w Segmencie Systemów Aluminiowych wzrost szacuje się na 14%, a w Segmencie Opakowań Giętkich 11%. Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 820 mln zł (wzrost o 9%), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 102 mln zł, co jest poziomem aż o 8% lepszym od zeszłorocznego. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 126 mln zł w zeszłym roku do 135 mln zł w roku bieżącym (+7%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,0 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 77 mln zł., a więc będzie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku o 7%. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 740 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia. 2 kwartał 2018 2 kwartał 2019 (prognoza) Zmiana średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,26 4,28 0% średni kurs USD/PLN w kwartale 3,58 3,81 +6% średnia cena aluminium 3M w kwartale 2257 USD/t 1819 USD/t -19%

Inne komunikaty