Notowania

PLAYWAY: strona spółki
26.06.2019, 14:41

PLW Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r.:
1. Pan Krzysztof Kostowski posiadał 2 700 000 głosów co stanowiło 48,89 % liczby głosów na ZWZ i 40,91% ogólnej liczby głosów; 2. ACRX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadał 2 700 000 głosów co stanowiło 48,89 % liczby głosów na ZWZ i 40,91% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty