Notowania

STO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola.
1. Paweł Wieliczko Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2 000 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 000 000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,60%.

Inne komunikaty