Notowania

EKIOSK: strona spółki
27.06.2019, 13:11

EKS Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty