Notowania

EKIOSK: strona spółki
27.06.2019, 15:56

EKS Zawarcie aneksu do Umowy poręczenia z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd spółki e-Kiosk S.A. "Spółka" informuje, iż Spółka w dniu 27.06.2019r. zawarła z ING Bank Śląski S.A. "ING Bank Śląski" aneks do umowy poręczenia z dnia 5.07.2016r. "Umowa Poręczenia", na mocy której Spółka zobowiązała się do zaspokojenia wszelkich zobowiązań Gremi Media S.A., wynikających z Umowy Wieloproduktowej zawartej przez Gremi Media S.A. z ING Bank Śląski w dniu 5.07.2016r., do kwoty 200.000 EUR oraz, że co do obowiązku zapłaty w zakresie zobowiązań Spółki na podstawie Umowy Poręczenia Spółka podda się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 200.000 EUR.

Inne komunikaty