Notowania

PIW Nabycie akcji własnych.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24.06.2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty