Notowania

FINTECH: strona spółki
27.06.2019, 18:43

FTH Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/19 z dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd Fintech Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje, że nie doszło do rejestracji żadnego akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty