Notowania

PAMAPOL: strona spółki
27.06.2019, 18:56

PMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zarząd PAMAPOL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A., którego obrady odbyły się w dniu 27 czerwca 2019 roku:
AMERYKANKA STRUKTURA Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu, ul. Wieluńska 2 - posiadająca 28.247.407 akcji, dających 28.247.407 głosów, co stanowiło 99,12 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 81,29 % ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty