Notowania

PHN: strona spółki
27.06.2019, 19:04

PHN Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. otrzymał oświadczenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Artur Szostak został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Inne komunikaty