Notowania

FINTECH: strona spółki
27.06.2019, 19:30

FTH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2019 roku

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-083 Warszawa,zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., które odbędzie się dnia 29 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c. w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 lok. 15.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty