Notowania

FHDOM: strona spółki
28.06.2019, 12:03

FHD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.06.2019 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26.06.2019 r. w Warszawie w siedzibie Spółki, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty