Notowania

BLUETAX: strona spółki
28.06.2019, 12:47

BTG Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Blue Tax Group S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Mirosław Stanisławski - 51.820.000 akcji, 77.220.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 89,04%, udział w ogólnej liczbie głosów 46,69%; 2. Łukasz Bachmiński - 3.000.000 akcji, 3.000.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 3,46%, udział w ogólnej liczbie głosów 1,81%; 3. Mediator Polska Sp. z o.o. - 6.500.000 akcji, 6.500.000 głosów, udział w liczbie głosów na WZA z dnia 28 czerwca 2019 r. 7,50%, udział w ogólnej liczbie głosów 3,93%.

Inne komunikaty