Notowania

PROMISE: strona spółki
28.06.2019, 15:43

PRO Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie

Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia dzisiejszego, łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 111 396 844,42 zł.
APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 r. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Inne komunikaty