Notowania

AUTOSPA: strona spółki
28.06.2019, 16:28

ASP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019

Zarząd Fince Holding S.A. ("Spółka") informuje, że na WZA Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA posiadali następujący akcjonariusze:
1. Dariusz Ilski a) liczba akcji zarejestrowanych na WZA – 5.490.309 b) liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 5.490.309 c) udział w liczbie głosów na WZA – 99,97% d) udział w ogólnej liczbie głosów – 48,10%

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-28
ASP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019
0,12
0,00
2019-06-05
ASP Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
0,13
0,00
2019-05-31
ASP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,12
+8,33
2019-04-11
ASP Wypowiedzenie umowy kredytu
0,11
+10,09
2019-04-05
ASP Wycofanie wniosku o upadłość – postanowienie sądu
0,11
0,00
2019-03-28
ASP Wycofanie wniosku o upadłość
0,06
0,00
2019-03-21
ASP Korekta raportu 10/2019 - Wniosek o upadłość
0,09
-22,22
2019-03-20
ASP Wniosek o upadłość
0,09
0,00
2019-03-13
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00
2019-03-11
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00