Notowania

ELZAB: strona spółki
28.06.2019, 17:22

ELZ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. w dniu 28.06.2019 r. Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki

Inne komunikaty