Notowania

MXP Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2019 r.

Zarząd Maxipizza S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZ spółki w dniu 28.06.2019 r.:
1.Paweł Molenda - 1 500 004 głosów, co stanowiło 47,71 % głosów na WZA i stanowi 15,94 % w głosach ogółem w spółce. 2. Mariusz Molenda – 1 499 992 głosów, co stanowiło 47,71 % głosów na WZA i stanowi 15,94 % w głosach ogółem w spółce.

Inne komunikaty