Trwa ładowanie...

Notowania

LETUS: strona spółki
29.06.2019, 13:49

LET Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r. (korekta)

Zarząd spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie koryguje raport ESPI 7/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu "700000" zamiast "7000000", dane przedstawione procentowo są poprawne.
Treść po korekcie: Zarząd spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019r.: Alina Orcholska– posiadająca 7000000 akcji, dających 7000000 głosów, co stanowiło 19,80 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 11,01 % w ogólnej liczbie głosów. Torus Investment Sp. z o.o.– posiadająca 12350000 akcji, dających 12350000 głosów, co stanowiło 34,94 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 19,42 % w ogólnej liczbie głosów. PV Maker Sp. z o.o.– posiadająca 16000000 akcji, dających 16000000 głosów, co stanowiło 45,26 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 25,16 % w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty