Notowania

MEDGALIC: strona spółki
30.06.2019, 20:32

MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.

Zarząd MED-GALICJA S.A. /dalej "Spółka"/ podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2019 r.
Aleksander Górny – posiadający 4.002.918 akcji, z których przysługiwało 4.002.918 głosów, co stanowiło 64,21% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,03% ogólnej liczby głosów w Spółce. Robert Fopka - posiadający 2.227.739 akcji, z których przysługiwało 2.227.739 głosów. co stanowiło 35,73% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty