Notowania

MNS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku:
1. BAFAGO Sp. z o.o. Liczba akcji : 522.400 Liczba przysługujących głosów : 522.400 Udział w ogólnej liczbie głosów: 50,23% Udział w liczbie głosów na ZWZ: 81,23 % 2. Jarosław Żołędowski Liczba akcji : 120.731 Liczba przysługujących głosów : 120.731 Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,61% Udział w liczbie głosów na ZWZ: 18,77 %

Inne komunikaty