Notowania

MEDAPP: strona spółki
1.07.2019, 11:55

MDA Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2019 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Omegia S.A. posiadająca 20.000.000 głosów, co stanowiło 30,70% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,44% głosów ogółem w Spółce, 2. Amida Capitał Sp. z o.o. S.K.A. posiadająca 45 150 000 głosów, co stanowiło 69,30% ogólnej liczby głosów na WZ i 32,60% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty