Notowania

EBC: strona spółki
1.07.2019, 20:34

EBC Przekroczenie progu

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od FIN GERO S.A. SKA oraz Pana Piotra Gniadek o przekroczeniu progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku nabycia w dniu 25 czerwca 2019 r. 500.000 akcji. Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty