Notowania

BITEVIL: strona spółki
2.07.2019, 10:54

BIT Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd Bit Evil S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 1.113.332 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 2.673.864 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 41,64%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: Maria Belka posiadająca 228.321 akcji, z których przysługiwało 228.321 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 21% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,54% ogólnej liczbie głosów w Spółce. Kamil Stanek posiadający 383.495 akcji, z których przysługiwało 383.495 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,34% ogólnej liczbie głosów w Spółce. Sebastian Goliński posiadający 201.517 akcji, z których przysługiwało 201.517 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 7,54% ogólnej liczbie głosów w Spółce. Rafał Stanek posiadający 133.333 akcji, z których przysługiwało 133.333 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,99% ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jarosław Ołtuszyk posiadający 166.666 akcji, z których przysługiwało 166.666 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,23% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty