Trwa ładowanie...
bDTrJuzV

Notowania

BINARY: strona spółki
2.07.2019, 11:47

BHX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 02.07.2019 roku powziął informację o zawiadomieniu otrzymanym od Piotra Chrobota w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Binary Helix S.A.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrJuAD