Notowania

TAR Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02 lipca 2019 r. otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu Emitenta Jackiem Tarczyńskim, Wiceprezesem Zarządu Emitenta Dawidem Tarczyńskim i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Elżbietą Tarczyńską - spółki EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Małym - sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 MAR.
Zarząd w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty