Notowania

TAR Znaczne pakiety akcji – zawiadomienia od akcjonariuszy

Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 03 lipca 2019 roku otrzymał zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od:
- EJT Sp. z o.o., - EJT Investment S.à r.l., Zarząd w załączeniu przekazuje treść zawiadomień.

Załączniki

Inne komunikaty