Notowania

WAWEL: strona spółki
3.07.2019, 16:56

WWL Uchwała w sprawie dywidendy - KOREKTA

Zarząd Wawel S.A. informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. W raporcie tym, z uwagi na błąd pisarski, Spółka wskazała błędny dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz błędny dzień terminu wypłaty dywidendy.
Spółka niniejszym oświadcza, że zawarte w przedmiotowym raporcie ostatnie zdanie: “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r., - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r.” powinno brzmieć: “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2019 r., - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2019 r.”

Inne komunikaty