Notowania

SEL Nabycie akcji w Uniflex S.p.A

W nawiązaniu do Raportów Bieżących RB 8/2017 z 29.03.2017 r. oraz RB 30/2019 z 24.06.2019 r., Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 108 000 sztuk akcji, stanowiących 36% kapitału zakładowego Uniflex S.p.A. Tym samym Spółka stała się jedynym akcjonariuszem Uniflex S.p.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 04.07.2019 r. zawartej w Mezzocorona (Włochy) pomiędzy Spółką a p. Franco Berlandą i p. Primaldo Paglialongą.
W ocenie Spółki akcji Uniflex S.p.A. stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR z uwagi na znaczenie transakcji dla rozwoju Spółki.

Inne komunikaty