Notowania

APOLLO: strona spółki
5.07.2019, 11:18

APC Wpisanie Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Spółkę do Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI.

Inne komunikaty