Notowania

PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator na konsole oraz Cooking Simulator – aktualizacja

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 30/2019 oraz nr 39/2019 informuje, iż na podstawie otrzymanych danych sprzedażowych obejmujących miesiąc czerwiec 2019 r. gra Car Mechanic Simulator w wersji na konsole XBOX 1 i Playstation 4 została pobrana ponad 43 tys. razy, a przychód brutto przekroczył 1,3 mln USD, przy czym z uwagi na brak danych ww. kwoty nie obejmują sprzedaży pudełkowej na Playstation 4.
Koszty produkcji gry Car Mechanic Simulator w wersji konsolowej nie przekroczyły 500 tys. zł i zostały odrobione jeszcze podczas przedsprzedaży tj. przed właściwą premierą gry. Jednocześnie Zarząd dodaje, że w dacie przekazania niniejszego raportu sprzedaży gry Cooking Simulator przekroczyła 150 tys. kopii.

Inne komunikaty