Notowania

IDH: strona spółki
8.07.2019, 13:16

IDH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2019 roku.

Zarząd Spółki IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 lipca 2019 r. 
1. Sylwia Leśniak-Paduch Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.167.185.136 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.167.185.136 Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów %: 66,31% Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na ZWZ %: 100,00%

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-08-14
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2019-08-08
IDH Zawarcie umowy na roboty budowlane
0,01
0,00
2019-08-01
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2019-07-25
IDH Zawarcie umowy na dostawę i montaż specjalistycznej linii technologicznej
0,01
0,00
2019-07-08
IDH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2019 roku.
0,01
0,00
2019-06-05
IDH Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń
0,01
0,00
2019-06-01
IDH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r
0,01
0,00
2019-03-28
IDH Zawarcie ramowej umowy o roboty budowlane
0,01
0,00
2019-03-26
IDH Zawarcie umowy o roboty budowlane
0,01
0,00
2018-12-28
IDH Objęcie obligacji
0,01
0,00