Notowania

APOLLO: strona spółki
8.07.2019, 21:18

APC Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.
Akcjonariusz: Dominik Dymecki Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 1 357 829 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 407 827 Udział w głosach na WZ: ok. 49,75% Udział w ogólnej liczbie głosów: ok. 27,60% Akcjonariusz: Paweł Jeleniewski Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 1 353 047 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 403 046 Udział w głosach na WZ: ok. 49,58% Udział w ogólnej liczbie głosów: ok. 27,51%

Inne komunikaty