Notowania

KME: strona spółki
9.07.2019, 11:48

KME Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach pod zarządzaniem za ostanie 12 miesięcy:
Okres od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Polska: 25,250 mln zł. Hiszpania: 25,532 mln zł. (6,007 mln Euro) Czechy: 4,257 mln zł. (25,463 mln CZK) Meksyk:--- Łącznie: 55,039 mln zł. Okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Polska: 32,020 mln zł. Hiszpania: 16,193 mln zł. (3,766 mln Euro) Czechy: 4,703 mln zł. (29,399 mln CZK) Łącznie: 52,916 mln zł. Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za połowę roku 2019, a także za II kwartał 2019 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za półrocze 2019 roku.

Inne komunikaty