Notowania

AFHOL: strona spółki
9.07.2019, 14:10

AFH Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęły dokumenty wskazujące, że dnia 08 lipca 2019 r. została zarejestrowana nowa spółka zależna Emitenta: Aforti UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa) (dalej: "Spółka Zależna").
Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Aforti UAB. Utworzenie i rejestracja Aforti UAB jest związane z realizacją ekspansji geograficznej Grupy Aforti, na czele której stoi Emitent. W tym celu Spółka Zależna w najbliższych tygodniach złoży wniosek o udzielenie licencji instytucji EMI (ang. E-Money Institution), pozwalającej na obsługę transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych. Emitent poinformuje o złożeniu w/w wniosku odrębnym komunikatem bieżącym. Rejestracja Spółki Zależnej stanowi również realizację strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 - 2020, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 11/2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku. Jednym z założeń tej strategii jest wejście Grupy Aforti na rynki co najmniej siedmiu krajów europejskich, w tym Czech, Węgier, Albanii i Macedonii.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
AFH Informacja Zarządu Spółki w odpowiedzi na pytania Inwestorów dotyczące projektu uzyskania licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI
19,40
+13,40
2019-10-16
AFH Uchwała Zarządu w sprawie planowanej zmiany polityki rachunkowości Spółki na MSSF/MSR
18,90
0,00
2019-10-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – wrzesień 2019 r.
15,00
+40,00
2019-09-26
AFH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2019 roku
18,50
+8,11
2019-09-26
AFH Uchwała Zarządu Spółki ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022
14,40
0,00
2019-09-03
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – sierpień 2019 r.
16,40
-1,83
2019-08-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – lipiec 2019 r.
15,00
0,00
2019-07-26
AFH Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB
12,40
-1,61
2019-07-09
AFH Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
9,55
+4,19
2019-07-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – czerwiec 2019 r.
9,00
+3,33