Notowania

HRL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”, „Emitent) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku:
Śląskie Kamienice S.A: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 123.298.267, udział w głosach na ZWZ – 95,03 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 75,37 proc.

Inne komunikaty