Notowania

AQUABB: strona spółki
11.07.2019, 13:56

AQU Poziom nakładów na środki trwałe w budowle w I półroczu 2019r.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że poziom nakładów na środki trwałe w budowie w I półroczu 2019 r. wyniósł 21,5 mln zł i był o 8,2 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że na koniec 2019 roku nakłady na budowę środków trwałych powinny osiągnąć poziom około 48 mln zł.

Inne komunikaty