Notowania

MEDICALG: strona spółki
11.07.2019, 15:43

MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2019 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu czerwcu 2019 r. zostało złożonych 6657 wniosków o płatność.

Inne komunikaty