Notowania

DEKPOL: strona spółki
11.07.2019, 15:53

DEK Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2019 roku

Zarząd DEKPOL S.A. przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I półroczu 2019 roku :
- liczba sprzedanych lokali: 227 wobec 319 lokali sprzedanych w I półroczu 2018 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), przy czym Grupa zaznacza, że z uwagi na wyższy udział w I półroczu 2019 roku sprzedaży inwestycji mieszkaniowych o wysokim prestiżu, sprzedaż lokali w I półroczu 2019 roku w ujęciu wartościowym wzrosła o ok. 19% w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy: 209 lokali wobec 224 lokali rozpoznanych w I półroczu 2018 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu). Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 346.

Inne komunikaty