Notowania

NEUCA: strona spółki
11.07.2019, 16:14

NEU Zmiana kapitału zakładowego

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2019 roku nastąpiło wydanie 11.425 sztuk akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę, co zgodnie z art. 452 par. 1 kodeksu spółek handlowych skutkowało nabyciem praw z akcji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie powołanych niżej uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.
Wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.425 zł nastąpiło na podstawie uchwały NWZA Spółki nr 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 6 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2015 roku, uchwałą nr 21 ZWZA Spółki z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 12 NWZA Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz uchwałą nr 31 ZWZA Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, z dniem 11 lipca 2019 r., w wyniku objęcia 11.425 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji emisji serii Ł Spółki, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w formie dokumentu na podstawie uchwał nr 7 oraz 8 z dnia 10 grudnia 2014 roku NWZA Spółki w sprawie odpowiednio: emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G oraz wyłączenia w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy (z późn zm.). Uwzględniając powyższe, począwszy od 11 lipca 2019r. kapitał zakładowy NEUCA S.A. wynosi 4.547.962 zł, i dzieli sie na 4.547.962 akcji o wartości 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.547.962.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-11
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
385,00
-0,78
2020-01-29
NEU Tekst jednolity statutu Spółki
388,00
+0,52
2020-01-14
NEU Zmiana kapitału zakładowego
383,00
+1,04
2020-01-10
NEU Transakcja na akcjach
375,00
+2,93
2020-01-09
NEU Transakcja na akcjach
378,00
-0,79
2020-01-08
NEU Transakcja na akcjach
380,00
-0,79
2020-01-08
NEU Terminy przekazywania raportów okresowych
380,00
-0,53
2020-01-02
NEU Zawiadomienie o zamiarze połączenia
378,00
+0,53
2019-12-31
NEU Transakcja na akcjach
378,00
0,00
2019-12-20
NEU Wykaz akcjonariuszy
382,00
+0,26